Ballina Македонски Освен во Скопје, короната се шири и во Тетово

Освен во Скопје, короната се шири и во Тетово

Со седум нови случаи денеска во Тетово и околните општини, бројот на заразени достигна 215 лица. Со ова, Тетово од трет степен на ширење на инфекција, премина во четврта фаза на опасност.

„Бидејќи сите сега сме без ограничувања во движењето, многу е важно да ги ограничиме сопствените движења за да не се разболиме самите себе и нашите семејства. Значи, има одредени протоколи што се важни за сите нас“, рече Теута Арифи, градоначалник на Тетово.

По Тетово, општина Боговиње води по бројот на заразени со вкупно 50 случаи, додека со зголемен тренд на број на заразени, како нов извор, е и општина Теарце, каде е бројот во четири села на оваа општина достигна 23 лица.

„Последната недела се претвораме во ново жариште за ширење на корона вирусот. Затоа, повикувам од овде за максимална грижа на секој од нас да ги почитува препораките на релевантните институции, да се заштитиме себе си, семејството и општеството“, рече Салајдин Зеќири- општина Теарце.

Од почетокот на пандемијата, па се до сега, во општина Тетово и околните општини, од корона вирусот, починаа вкупно 19 лица, додека 25 се кластери./alsat.m

Me shtatë raste të reja të paraqitura sot në Tetovë dhe komunat për rreth, numri i të infektuarve ka arritur në 215. Me këtë, Tetova nga shkalla e tretë e përhapjes së infektimit, kalon në fazën e katërt atë të rrezikshmërisë së lartë.

Meqenëse të gjithë jemi tani pa ndalesa në lëvizje është shumë e rëndësishme që ne t`i kufizojmë vetë lëvizjet tona me qëllim që të mos sëmuremi vetë dhe të mos sëmurim familjet tona. Pra janë protokolle të caktuara që është me rëndësi t`i ndjekim të gjithë – tha Teuta Arifi, kryetare e komunës së Tetovës.

Pas Tetovës, me numrin e të infektuarve kryeson komuna e Bogovinës me gjithsej 50 raste, ndërsa me tendencë në rritje të numrit të të infektuarve, si burim i ri, paraqitet komuna e Tearcës, ku numri i të infektuarve në katër fshatrave të kësaj komune, arrin 23.

Javën e fundit po shndërrohemi në një vatër të re të përhapjes së virusit korona. Andaj bëj thirrje nga këtu për kujdes maksimal të secilit prej neve që t’i respektojmë rekomandimet e institucioneve përkatëse, të mbrojmë veten familjen dhe shoqërinë – u shpreh Salajdin Zeqiri, Komuna e Tearcës.

Nga fillimi i pandemisë, deri më tani, në komunën e Tetovës dhe komunave për rreth, nga virusi korona, kanë nderuar jetë gjithsej 19 persona, ndërkohë mbeten si kllaster, 25 të tillë.