Ballina Aktualitet Qeveria shqiptare vendos të shpallë gjendjen e fatkeqësisë natyrore

Qeveria shqiptare vendos të shpallë gjendjen e fatkeqësisë natyrore

Qeveria shqiptare, vendos të shpallë gjendjen e fatkeqësisë natyrore.

Vendimi është publikuar në Fletoren Zyrtare, ku gjendja e fatkeqësisë natyrore shpallet në të gjithë vendin për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19.

Për përballimin dhe lehtësimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore merren masat e jashtëzakonshme, si më poshtë vijon:

Institucionet publike:

-të realizojnë plane masash organizative dhe administrative për përballimin e gjendjes së fatkeqësisë natyrore;

– të përdorin burimet financiare të parashikuara në buxhetin vjetor, si dhe të rivlerësojnë buxhetin e tyre vjetor, në përputhje me kryerjen e shpenzimeve shtesë të paparashikuara;

-të vënë në dispozicion burimet njerëzore e logjistike;

-të caktojnë objektet shtetërore në përgjegjësinë e tyre të administrimit, që mund të vihen në dispozicion për strehimin e popullsisë së evakuuar;

– të kufizojnë aksesin në ambiente publike, të cilat kanë një frekuentim të gjerë;

– të ndalojnë tubimet, manifestimet dhe grevat;e) të kufizojnë aktivitetet në minimumin e domosdoshëm për të gjitha organet publike;

– të vendosin në karantinë të gjithë personat e konfirmuar ose të dyshuar se janë të prekur nga COVID-19;

– të krijojnë dhe të sigurojnë zonat e karantinës me personel, të cilit t’i sigurohen të gjithë masat parandaluese për të evituar infektimin;

-të garantojnë kushtet dhe stafin e kualifikuar për kurim të specializuar në qendrat e karantinës;

– të pajisin të gjithë punonjësit e qendrave spitalore dhe shëndetësore me bazën e nevojshme materiale për shmangien e infektimit.

VIDEO bonus:
Loading...