Ballina Suplement Dossier Një letër e panjohur për Skënderbeun

Një letër e panjohur për Skënderbeun

“Nga jeta e Gustav Adolfit, e Karlit XII Mbretit të Suedisë dhe e bohemianit Zhishka, mund të merren me bollëk njohuri ushtarake, por sikur të shfrytëzohet një sasi e pranueshme nga ato të Skënderbeut, kjo do të ishte një gjë e paçmueshme, sepse ai i tejkalon të gjithë oficerë e lashtë dhe modernë, në drejtimin e një ushtrie të vogël mbrojtëse.

Unë e ndesha atë në Historinë Turke, por askund tjetër”.

Letër e James Wolfe drejtuar Thomas Townshend, 18 korrik 1756.

VIDEO bonus:
Loading...